Weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining bij Yudadó is gebaseerd op oefeningen vanuit Rots en Water. Het Rots en Waterprogramma is een sociale competentietraining voor kinderen en jongeren. De training bij Yudadó onderscheid zich van andere weerbaarheidstrainingen, doordat de training met speciaal opgeleide honden dan wel boerderijdieren wordt aangeboden. Daarnaast spreekt deze training bijzonder aan door de praktische, fysieke oefeningen die met en voor het dier uitgevoerd worden. Hierdoor is het voor kinderen en jongeren een leuke training om aan deel te nemen.

Voor wie?

Weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar. De training bestaat uit acht tot tien sessies, waarbij het vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden centraal staat. De training kan vormgegeven worden in groepjes, bijvoorbeeld op scholen, maar ook op individueel niveau kan deze training aangeboden worden. De groepjes worden altijd samengesteld op leeftijd en op vraagstuk. De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld:

 • Onvoldoende sociale vaardigheden beheersen;
 • Weinig of geen vrienden/vriendinnen hebben;
 • Gepest worden of pester zijn;
 • Grensoverschrijdend (agressief) gedrag vertonen;
 • Weinig weerbaar zijn;
 • Weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief zelfbeeld hebben.

Ook kan de training worden toegepast bij bestaande groepen of klassen (als preventie maatregel) om jongeren te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. De training wordt dan één of tweemalig aangeboden in de vorm van een workshop.

Hoe ziet zo'n traject er dan uit?

Vooraf vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders/mentor/het kind/de jongere. Tijdens dit gesprek worden onder andere de individuele doelen besproken. Na de training vindt een evaluatiegesprek plaats. Tijdens de training kunnen ouders of de mentor van school intensief betrokken worden indien dit gewenst is afhankelijk van de leeftijd van het kind. De training wordt vanuit een lichamelijke invalshoek vormgegeven. De lichamelijke ervaring grijpt op een directe manier in op de emotionele ervaring. Wanneer het kind of de jongere emotioneel bewust is, geeft dit zelfbewustzijn. Verdieping van het emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn vergroot het vermogen tot zelfreflectie en het opbouwen van een positief zelfbeeld. Het fysieke programma wordt afgewisseld door korte (groeps)gesprekken waarin ruimte wordt geboden tot zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

Lichaamsbeweging en oefening staan centraal in deze training. Deze ervaringen dragen bij aan een actieve bewustwording van voelen, zelfbewustzijn, denken en doen. In een groep worden diverse spel-, bewegings-, en interactievormen geoefend. Hierdoor kunnen kinderen lichaamssignalen, gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen leren kennen en herkennen. Tijdens de trainingen komen de volgende thema's aan bod:

 • Houding, stem en uitstraling van jezelf en anderen;
 • Effect van gedrag; hoe wordt ons gedrag gestuurd door emoties?;
 • (Andere) oplossingen bedenken bij angst- en conflictsituaties;
 • Leren keuzes maken;
 • Grenzen herkennen en benoemen;
 • Stevig leren staan en grenzen verkennen;
 • Omgang met angst en onzekerheid.

Het fundament van de training is zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Daarnaast biedt de training aandacht voor thema's als veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg (het innerlijk kompas). Met het innerlijk kompas wordt bedoeld dat ieder mens verschillende kwaliteiten heeft en dat er gestreefd wordt naar de verwezenlijking van deze kwaliteiten. Wanneer het kind erin slaagt deze kwaliteiten tot uiting te laten komen, geeft dit een gevoel van vertrouwen en kracht. Tijdens de training wordt geleerd om zich afhankelijk op te stellen (ROTS) en eigen keuzes te maken. En daarnaast leren kinderen en jongeren hoe ze met anderen samen kunnen werken, spelen en leven (WATER).

De belangrijkste doelen van deze weerbaarheidstraining zijn:

 • Het vergroten van zelfkennis;
 • Het vergroten van zelfvertrouwen;
 • Het aanleren van sociale vaardigheden.

Tekst Vida: Desiree van Veldhuizen, Pets4Care