Werkwijze

Er zijn diverse manieren hoe een kind aangemeld kan worden bij Yudadó. 

  • Ouders kunnen zelfstandig contact opnemen met Yudadó middels ons contactformulier.
  • Een gecertificeerde instelling kan contact opnemen met Yudadó middels het contactformulier.
  • Een (jeugd)consulent vanuit de gemeente kan contact opnemen met Yudadó.
  • De jongere >16 jaar kan zelfstandig contact opnemen met Yudadó.

Na aanmelding van het kind, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er besproken welke vorm begeleiding het meest passend lijkt te zijn voor de hulpvragen die het kind en of het gezin hebben. Hierbij wordt nauwkeurig besproken welke mogelijkheden het kind heeft maar ook welke belemmeringen het kind ondervindt in het dagelijks functioneren. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op onze locatie in Driel. Tijdens dit gesprek laten we de locatie zien en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zo kunnen wij een beeld vormen van de mogelijke begeleidingsbehoeften en kunnen wij inschatten of Yudadó daarvoor de juiste plek is. 

Na het kennismakingsgesprek is er ruimte voor beide partijen om te besluiten of Yudadó passend lijkt te zijn voor de ondersteuningsbehoefte van het kind. Wanneer dit positief is, neemt Yudadó contact op met de betrokken (jeugd)consulent voor toestemming en afstemming. Indien er toestemming is, volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats met (minimaal) een ouder/verzorger wanneer het kind <16 jaar is. Wanneer het kind >12 jaar is, mag het kind, indien mogelijk, besluiten om bij het intake gesprek aanwezig te zijn. Wanneer het gaat om een jongere van >16 wordt er afgestemd met de jongere of er een ouder/verzorger (gedeeltelijk) aanwezig is bij het intakegesprek.

Tijdens het intake gesprek wordt o.a. besproken welke begeleidingsvorm er geboden wordt aan het kind en wat de startdatum is van de begeleiding.  Ook wordt er een proefperiode afgestemd met de ouders/verzorgers en (jeugd)consulent. De proefperiode is bedoeld om na te gaan of de begeleidingsvorm en Yudadó inderdaad een match zijn met het kind en diens ondersteuningsbehoefte. De proefperiode is onderdeel van het begeleidingstraject en is tevens bedoeld ter observatie periode waarin de ondersteuningsvraag verduidelijkt kan worden door Yudadó. Binnen 8 a 12 weken, afhankelijk van de begeleidingsfrequentie, wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan wordt in samenspraak met de betrokkenen en, indien mogelijk, het kind/de jongere zelf, opgesteld. In dit plan staat beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt bij Yudadó en welke middelen en methoden er ingezet worden. Dit plan is bestemd voor ouders en kind, begeleiders bij Yudadó en de (jeugd)consulent.

Tijdens het traject worden betrokkenen op de hoogte gehouden. De mate en de wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van het kind/de jongere.

Na afloop van het traject wordt een evaluatieverslag geschreven door de begeleider van Yudadó. In dit verslag staat beschreven hoe er gewerkt is aan de ondersteuningsvragen en op welke wijze de doelen behaald zijn. Daarnaast kan het zijn dat het evaluatieverslag een advies bevat. Dit kan zijn een advies voor een andere vorm van begeleiding of verlenging van het huidige traject. Dit verslag is bestemd voor ouders en kind, begeleiders bij Yudadó en de (jeugd)consulent. Indien noodzakelijk of naar wens, wordt er een evaluatie gesprek gehouden.

Na afloop van het traject, is er na enkele maanden contact vanuit Yudadó waarin er nagegaan wordt hoe het met het kind/jongere gaat. Dit wordt nazorg genoemd. Dit is laagdrempelig telefonisch of e-mail contact. Hierbij wordt afgestemd of er nog zorg nodig is of dat het traject definitief afgesloten kan worden.