Verwijzen

Jeugdprofessionals of medewerkers van het lokaal team kunnen middels onderstaand aanmeldformulier een jeugdige aanmelden bij Yudadó. Let op: vul beide formulieren in. Verzend beide formulieren naar info@yudado.nl. Na een aanmelding is het wenselijk de casus te bespreken en te bepalen of Yudadó de juiste plek is voor de jeugdige. Vervolgens vindt er een intake gesprek plaats waarbij de ouders/verzorgers (evt. de jeugdige) en eventueel betrokken professionals aanwezig zullen zijn. Tijdens de intake wordt het verloop van het jeugdhulptraject besproken. Binnen 8 weken na de start van het begeleidingstraject wordt er een begeleidingsplan opgesteld en besproken in samenwerking met de betrokkenen en de jeugdige. 

Yudadó is gecontracteerd met gemeentes in Regio Rivierenland en Regio Centraal midden Gelderland.

Momenteel is er plek voor groepsbegeleiding op woensdag en donderdag. Daarnaast is er plek voor individuele begleiding. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.