Jeugdbegeleiding

Naast training en coaching verzorgt Yudadó begeleiding aan kinderen op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). De begeleiding die Yudadó biedt, wordt in verschillende vormen aangeboden. Hierbij wordt altijd gekeken naar de hulpvraag van het kind en het gezin. Voorbeelden van deze begeleiding zijn;

Voor wie?

Onze locatie wordt, voornamelijk, bezocht door jeugdigen tussen de 4 en de 16 jaar en hun verzorgers. Yudadó biedt een plek voor jeugdigen die in het dagelijks leven te maken hebben met een extra uitdaging. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is psychiatrische of psychische problematiek, zoals autisme, adhd, hechtingsproblemen, sombere gevoelens, weinig zelfvertrouwen, etc. Óf indien de thuissituatie even minder fijn verloopt. Wanneer er net wat extra aandacht en begeleiding nodig is, kan Yudadó een fijne plek bieden om deze jeugdigen te ondersteunen. Yudadó ondersteunt in hun ontwikkeling doormiddel van specialistische begeleiding en biedt een inspirerende locatie om begeleiding te ontvangen, onbezorgd te spelen, te logeren of coaching te volgen. De opzet van de begeleiding is kleinschalig waarbij er intensieve en specialistische begeleiding op maat mogelijk is.


Training of Coaching met PGB of ZIN?

Wanneer je gebruik maakt van een PGB of ZIN indicatie, is het vaak ook mogelijk om dit budget in te zetten voor training of coaching. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Regio

Yudadó heeft een contract met diverse gemeentes in regio centraal midden Gelderland en Rivierenland. Wanneer de cliënt aangemeld wordt bij Yudadó zonder een verwijzing, zoals; de huisarts, een gecertificeerde (jeugdzorg) organisatie, of de gemeente wordt er altijd contact opgenomen met een (jeugd)consulent sociaal domein van de betreffende gemeente waarin de cliënt woonachtig is. Samen met de (jeugd)consulent wordt er bepaald of de hulpverlening van Yudadó betaald kan worden vanuit een beschikking jeugdwet of WMO. Als vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). 

De begeleiding die Yudadó biedt, vindt plaats bij het gezin thuis, op locatie in Driel of indien van toepassing op een externe locatie.

Wachttijden

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.