Jeugdbegeleiding

Naast training en coaching verzorgt Yudadó ook begeleiding aan kinderen op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN) . De begeleiding die Yudadó biedt, wordt in verschillende vormen aangeboden. Hierbij wordt altijd gekeken naar de hulpvraag van het kind en het gezin. Voorbeelden van deze begeleiding zijn;

  • Dagbesteding;
  • Algemene begeleiding;

  • Specialistische begeleiding waarbij er aan specifieke doelen gewerkt wordt.

Voor wie?

Begeleiding op basis van PGB of ZIN is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die te maken hebben met psychiatrische problematiek. Hierbij kun je denken aan: Hechtingsproblemen of Trauma, een stoornis in het autisme spectrum of AD(H)D. Daarnaast kan Yudadó ook ondersteuning of ontlasting bieden als daar thuis behoefte aan is. Yudadó streeft altijd naar maatwerk. Tijdens de intake zullen we bespreken welke mogelijkheden er zijn en welke vorm van begeleiding het best passend is bij de situatie. Wanneer je toch een hulp- of zorgvraag bij Yudadó wil neerleggen die andere problematiek betreft, ben je natuurlijk van harte welkom. Yudadó bekijkt graag samen de mogelijkheden.

Training of Coaching met PGB of ZIN?

Wanneer je gebruik maakt van een PGB of ZIN indicatie, is het vaak ook mogelijk om dit budget in te zetten voor training of coaching. Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Regio

Yudadó heeft een contract met diverse gemeentes in regio centraal midden Gelderland en Rivierenland. Wanneer het kind aangemeld wordt bij Yudadó, zonder een verwijzing zoals de huisarts of een gecertificeerde (jeugdzorg) organisatie, wordt er altijd contact opgenomen met een jeugdconsulent binnen de gemeente waarin het kind woonachtig is. Samen met de jeugdconsulent wordt er bepaald of de hulpverlening door Yudadó betaald kan worden vanuit een beschikking jeugdwet. Als vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). 

De begeleiding die Yudadó biedt vindt plaats bij het gezin thuis of op locatie in Driel.


Wachttijden

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.