Afstudeeronderzoek HBO-student naar hechtingsproblematiek

20-12-2018


Yudadó biedt ook de mogelijkheid voor afstudeerders om hun onderzoek uit te voeren in de laatste fase van hun studie. In september is Tirisha gestart met haar onderzoek bij Yudadó dat ze in februari af zal ronden. Bij deze willen wij jullie kennis laten maken met Tirisha en haar onderzoek naar de inzet van dieren in psychosociale hulp trajecten met jeugdigen die bekend zijn met hechtingsproblematiek en/of trauma. Wil je meer weten over dit onderzoek, neem gerust vrijblijvend contact op met Yudadó.

Graag wil ik mij even voorstellen, ik ben Tirisha Waij, 23 jaar en ik studeer Pedagogiek aan de Hogeschool van Inholland te Amsterdam. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar en ben ik bezig met afstuderen. Mijn afstudeeronderzoek voer ik uit bij Yudadó onder begeleiding van Tessa van Lith. Samen hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: "Hoe kan een hond effectief als co-coach worden ingezet bij de Basic Trust methode, tijdens de psychosociale begeleiding die Yudadó biedt aan jeugdigen met hechtingsproblematiek?"

Het onderzoek belicht de uitvoering van de methode Basic Trust. Deze methode is ontwikkeld voor de behandeling en begeleiding van kinderen met hechtingsproblemen. In het onderzoek wordt nagegaan wat de meerwaarde kan zijn van de hond tijdens de inzet van de methode Basic Trust. Yudadó maakt tijdens de begeleiding gebruik van psychosociale hulphonden, maar ook van paarden. Dit onderzoek richt zich echter alleen op de inzet van honden om de grootte van het onderzoek te kaderen. Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek ook vertaald kunnen worden naar de inzet van paarden of andere dieren die tijdens een traject worden ingezet.

Het onderzoek bevat meerdere aspecten. Ik doe zowel literatuuronderzoek als een praktijkonderzoek, waarbij ik mij richt tot andere professionals en ouders en kinderen die door Yudadó begeleid worden. Uit deze dataverzameling zal een advies worden geschreven aan Yudadó die antwoord zal geven op de onderzoeksvraag. Hopelijk zal dit advies een positieve bijdrage leveren aan de psychosociale begeleiding die wordt geboden door Yudadó aan de jeugdigen en hun gezin.